CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Nghĩa trang

Công ty hiện quản lý 2 nghĩa trang lớn của thành phố Hải Phòng bao gồm: