CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Các Dịch Vụ Chủ Yếu Của Công Ty


Các Dịch Vụ Chủ Yếu Của Công Ty

- Tư vấn về thủ tục, nghi thức tổ chức lễ tang, cung cấp các dịch vụ và phục vụ tổ chức lễ tang tại Nhà lễ tang và gia đình tang chủ.

- Tổ chức các dịch vụ mai táng, hỏa táng, cải táng tại nghĩa trang Ninh Hải - Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Phi Liệt.

- Quản lý, duy tu chăm sóc các phần mộ tại 2 nghĩa trang Ninh Hải, nghĩa trang Phi Liệt, quản lý tro cốt tại Đài hóa thân hoàn vũ.

- Phục vụ vận tải chở thi hài, hài cốt, đưa gia đình và thân nhân đi đưa tang và các hoạt động dịch vụ vận tải thông thường khác đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

- Xây dựng các công trình tâm linh tại nghĩa trang, xây cất, lắp ghép các phần mộ tại nghĩa trang.

- Thực hiện các hợp đồng thi công di chuyển các phần mộ từ các dự án xây dựng phát triển đô thị của Thành Phố và các nghĩa trang phải di dời.

- Sản xuất, kinh doanh dịch vụ các sản phẩm hàng hóa phục vụ việc tang như quan tài, tiểu quách, bình quách đựng tro cốt gốm sứ, sành, đồ khâm liệm, đồ tùy táng, đồ thờ cúng...từ thông thường đến cao cấp.