CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng là đơn vị được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV 100% Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 64,5% vốn điều lệ kể từ ngày 2/6/2015 theo quyết định số 1068/QĐ - UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.

Công ty thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vục tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận taair phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ...

Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trụ sở chính công ty tại : 199 Hai Bà Trung, Lê Chân, HP.

NHà tang lễ: 39,41 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP

Công ty hiện quản lý 2 nghĩa trang lớn của thành phố Hải Phòng bao gồm:

+ Nghĩa trang Ninh Hải - Đài hóa thân hoàn vũ. Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Anh dũng, Quân Dương Kinh, HP) với tổng diện tích 92,869m2

+ Nghĩa trang Phi Liệt ( Thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, HP) với tổng diện tích 114,676m2.

Công ty hiện tại có 4 lò hỏa táng với công nghệ hỏa táng hiện đại cuar Mỹ và Canada đáp ứng các yêu cầu vận chuyển phục vụ đám tang cho nhân dân thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.