CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Công bố thông tin Quyết định về việc kéo dài thời gian nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Phạm Xuân Thư cho đến khi Công ty thoái vốn nhà nước